Pages Menu
Categories Menu

Homeopathie

 

Wat is Klassieke homeopathie.

Klassieke homeopathie is een natuurlijke, holistische geneeswijze. De Griekse arts Hippocrates werkte al met de principes van deze geneesmethode. De homeopathie in zijn huidige vorm is later, in 1790, herontdekt door de Duitse arts Hahnemann en hij gaf daaraan de naam homeopathie. De methode bestaat dus al ruim 200 jaar.  

Lees meer

Geschiedenis

De grondlegger van de homeopathie, Samuel Hahnemann (1755 – 1843), leefde in Duitsland in een tijd dat Europa regelmatig in oorlogen verwikkeld was. Dit trok een wissel op de bevolking. Een zorgeloze en gemakkelijke jeugd beleefde hij naar onze begrippen niet. Als tweede zoon van een porceleinschilder in Meissen geboren, was hij na het overlijden van zijn oudere broer regelmatig genoodzaakt te werken en als zesjarige al geld te verdienen voor het levensonderhoud van het gezin. Docenten onderkenden zijn studiemogelijkheden, zodat ze hem voorthielpen. Met discipline en toewijding lukte het Hahnemann om bij stukjes en beetjes zijn studie voor arts te voltooien. Eenmaal aan de slag raakte hij echter diep teleurgesteld in de geneeskunde van zijn tijd. Aderlatingen en bloedzuigers werden regelmatig toegepast, maar deden, net als medicijnen, meer goed dan kwaad. Daarom sloot hij zijn praktijk en stapte over op het vertalen van medische boeken.

hanhmann

 

Daaronder bevond zich een artikel over de werking van kinabast. Volgens de auteur werkte dit middel zo goed bij malaria, omdat het een bittere stof was. Deze verklaring vond Hahnemann onbevredigend. Uit nieuwsgierigheid nam hij het middel zelf in, met als gevolg dat hij duf werd. Bovendien ging zijn hart sneller kloppen, werd zijn pols heftig en dan weer zwak, en trad er een gevoel van uitputting en stijfheid op. Opvallend genoeg waren dat precies de ziekteverschijnselen die bij de wisselkoortsen van malaria horen. Toen hij stopte met het innemen voelde hij zich weer gezond. Zo ontdekte hij dat een bepaalde stof bij een gezond persoon een combinatie aan symptomen kan opwekken, maar deze verschijnselen juist kan laten verdwijnen bij een zieke.

De homeopathie maakt gebruik van dit principe. De behandelaar zoekt een middel dat in de proefnemingen bij gezonde mensen een patroon aan verschijnselen opwekt, dat overeenkomt met de symptomen van de zieke. Het woord homeopathie komt uit het Grieks en betekent ‘gelijkend lijden’. In de voorgaande eeuwen hebben homeopathische artsen duizenden proefnemingen met verschillende middelen op gezonde mensen genomen om bijbehorende symptomen te verzamelen. Deze middelen en de waarnemingen zijn nog steeds van kracht. De reguliere geneeskunde valt onder de allopathisch werkende methodes, waarbij de medicijnen de symptomen tegengaan.

Om bijverschijnselen te voorkomen is Hahnemann de stoffen gaan verdunnen en schudden. Dit heet potentiëren. Hij nam waar dat de middelen daardoor een steeds krachtiger werking kregen, zonder dat ze bijwerkingen veroorzaakten. Hij maakte en testte middelen, gemaakt uit planten, mineralen en dieren, en boekte er successen mee. In die tijd gold nog: wie geneest heeft gelijk. Zo paste hij zijn methode toe in 1831, toen in Midden-Europa cholera heerste. Deze ziekte was vanuit de Gangesdelta via Iran en Rusland naar Duitsland gekomen. Het sterftecijfer onder de slachtoffers was hoog. Van de manier van verspreiden had men toen nog geen idee; de ziekte kon zich in de ogen van de toenmalige artsen evengoed door de lucht verspreiden als door contact. Bacteriën als ziekteverwekker waren nog nauwelijks bekend en de noodzaak tot hygiëne werd niet ingezien. Met de adviezen van Hahnemann konden artsen in het Hongaarse stadje Raab 148 van de 154 patiënten in leven houden, terwijl van 1501 anders behandelde zieken er 821 stierven. Over heel Europa overschreed het sterftecijfer de 50 procent onder de gebruikelijke behandeling.

korrels

De reguliere geneeskunde is uit de kruidengeneeskunde ontstaan. Componenten uit het plantenextract die men genezende werking toeschrijft, worden tegenwoordig voornamelijk chemisch op industriële schaal nagemaakt. Niet alleen de chemische kennis, maar ook die van de werking van het menselijk lichaam nam toe. Hierdoor breidde het aantal specialismen zich uit. Een praktisch gevolg is dat de patiënt een specialist en medicijnen per deelgebied nodig heeft.In de loop van de tijd bleken deze medicijnen wisselend succes te hebben. Ook is men vaak genoodzaakt de medicijnen voor het verdere leven te blijven gebruiken. Daarnaast is de overgrote meerderheid ervan, 90 procent, slechts bij 30 – 50 procent van de patiënten werkzaam, getuige de ceo van een groot Brits farmaceutisch bedrijf in een interview in The Independent van 8 december 2003. Met de ontdekking van de antibiotica konden infecties dan wel beteugeld worden, maar aan de andere kant kwamen er chronische beschavingsziekten voor terug. Begin vorige eeuw kwam er onder invloed van de farmaceutische industrie een trend op gang om van de geneeskunde een materiële, wetenschappelijk bewezen werkwijze te verlangen. Zodoende valt de homeopathie met zijn energetische werking en zijn middelen, gekozen op het symptoompatroon van de individuele patiënt, onder de alternatieve therapieën.

In het algemeen geldt dat een homeopathische behandeling van chronische klachten pas slaagt, als het middel een groep symptomen opwekt dat met zoveel mogelijk symptomen van de patiënt overeenkomt. Hierbij worden ook eventueel aanwezige emotionele en psychische symptomen in acht genomen. De behandelaar wil weten wat in het leven van de patiënt geleid heeft tot de huidige klachten. Dit is het holistische karakter van de therapie. Het homeopathische middel stimuleert de levenskracht van de patiënt, het zelfgenezend vermogen dat iedereen heeft. Bij een normale verkoudheid of verstuikte enkel herstellen de meeste mensen immers ook vanzelf weer. Zulke acute verschijnselen, en ongelukjes als blauwe plekken zijn ook goed met homeopathie te behandelen, waardoor het ongemak korter duurt. Maar komt een ontsteking vaak terug, of heeft men zeer regelmatig een verstuiking, dan loont het de moeite om naar het totaalbeeld van symptomen te kijken, en daar een passend middel bij te zoeken. Die pakt dan ook als het ware de vatbaarheid aan. In die zin werkt homeopathie ook preventief. Bij een succesvolle behandeling verkrijgen mensen dus een betere gezondheid. Ze hebben dan ook vaak voor langere tijd geen middel meer nodig.

Hoe werkt Klassieke homeopathie.

Iedereen heeft zelfgenezend vermogen. U kunt dit bij uzelf herkennen, omdat u meestal wel spontaan herstelt van een griep of een verkoudheid. Ook als u zich verwondt, geneest dit doorgaans vanzelf, en een sombere dag in de herfst trekt in veel gevallen gelukkig ook weer weg. Als dit niet zo is, dan is er sprake van een vitale verstoring. Homeopathie prikkelt in dit geval het zelfgenezend vermogen, en is daarmee de aanzet tot herstel. Genezen is meer dan klachten onderdrukken. 

Lees meer

In de homeopathie ben je op zoek naar een middel dat symptomen in zich heeft die lijken op de symptomen van de zieke. In het Grieks betekent homeopathie dan ook gelijkend lijden. Homeopathie werkt op de levenskracht. Zonder levenskracht is er geen leven. De levenskracht is een soort bestuurder. Deze zorgt o.a. voor het zelfgenezend vermogen dat ieder mens bezit. Allopathie betekent het tegenovergestelde. Dus ziekte behandelen met het geneesmiddel met tegenovergestelde symptomen. Dit is de wijze waarop de huidige geneeskunde werkt. Vroeger werd deze beide manieren door Hippocratisch gebruikt. De ene (allopathische) om de klachten te verzachten, de andere (homeopathie) om de klachten te genezen. De gewone geneeskunde is ontstaan uit de kruidengeneeskunde, nu meestal chemisch nagemaakt. De homeopathie gebruikt zowel planten, mineralen als middelen die gemaakt zijn uit dieren. Om bijverschijnselen te voorkomen is Hahnemann de stoffen gaan verdunnen en schudden (potentiëren) . Hij merkte dat daardoor de middelen steeds krachtiger werkten zonder dat dit bijwerkingen gaf.

Elke actie heeft een reactie tot gevolg. Dit is een natuurwet. Als je erg warm voelt kan je een koude douche nemen en koud drinken. Dit geeft een tijdelijke verkoeling. Na enige tijd zul je echter opnieuw warm voelen of zelfs nog warmer (allopathie). Door een warme douche te nemen en warm te drinken zul je het eerst warmer krijgen, daarna volgt juist een verkoeling ( homeopathie).

Homeopathie is er voor iedereen                                                                                    

Homeopathie is toepasbaar bij jong en oud. Het is een zachte geneeswijze en daarmee zeer geschikt voor kinderen.

Het werkt op zowel chronische als acute klachten.
Bij acute klachten en in spoedeisende gevallen werkt homeopathie snel. Uiteraard vraagt het wegwerken van chronische klachten meer tijd.
Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig.